Welcome to Cluster!

Sumu ya nyuki

Sumu ya nyuki

10 mls

  • 50000 Tsh.

You can reach us through the following contacts

Name Shiwanyuba
Phone number 0688898490
Email shiwayuba@gmail.com
Address P.O.Box Manyara
Location Manyara
Region Manyara
District Babati
Ward Bonga